Ondorengo lerroetan, Eusko Jauritzako Hezkuntza Sailak batxilergoko matrikulazioaren inguruan bidalitako informazioa jakinarazi nahi dizuegu.

COVID-19k eragindako osasunkrisiaren egoera kudeatzeko alarmaegoera deklaratzearen ondorioz 463/2020 martxoaren 14ko Errege Dekretuaren bidez eta haren ondoz ondoko luzapenen bidez, etenda geratu dira 2020ko otsailaren 25eko Aginduan ezarritako epeak.

Agindu horren bidez, 2020-2021 ikasturtean Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publiko eta itunpeko pribatuetan Batxilergoko ikasleak onartzeko eskabideak aurkezteko egutegi komuna ezartzen da; era berean, jarraibideak onartzen dira ikasleok onartzeko eta hezkuntza-maila horretan irakaskuntza ofizialak ematen dituzten ikastetxe guztietan matrikulatzeko.

Onarpen-eskabideak aurkezteko maiatzaren 4tik 15era bitarteko epea, agindu horretan ezarritakoa,aipatutako 463/2020 Errege Dekretuak eta haren luzapenek indarra galtzen dutenean zenbatuko da.

Onartutako azken luzapena maiatzaren 10ean indargabetuko denez, eskabideak aurkezteko epea maiatzaren 11tik 22ra bitartekoa izango da, luzapen berririk egiten ez bada. Hala ere, eskabideak online aurkeztu ahal izango dira maiatzaren 4tik aurrera.